M51 Super Sherman

VB 2018-05 adv CMV 2018-5 v1

Finished:

Refurbishment:

Super Sherman